Afgørelse

Nummer
MTF-21/04126

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Laurie 30 FIII Holding GmbH's og Laurie 30 SC FIII Holding GmbH's erhvervelse af enekontrol over Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. april 2021 en forenklet anmeldelse af Laurie 30 FIII Holding GmbH's og Laurie 30 SC FIII Holding GmbH's (samlet betegnet "Laurie Fonden") erhvervelse af enekontrol over Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S.

Transaktionen indebærer, at Laurie Fonden gennem en aktieoverdragelsesaftale og et til formålet oprettet selskab, Laurie Acquisition ApS, erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S fra selskabets nuværende ejere. Transaktionen fører videre til, at Laurie Fonden på basis af aftale vil eje 69,5 pct. af Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, og den resterende aktiekapital vil blive ejet af en række af sidstnævnte selskabs nuværende ejere m.v., der reinvesterer i selskabet. Laurie Fonden erhverver dermed enekontrol over Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S.