Afgørelse

Nummer
MTF-21/04520

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Arbejdernes Landsbanks erhvervelse af enekontrol over Vestjysk Bank A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 21. april 2021 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank A/S.

Transaktionen gennemføres ved en aktieoverdragelse til Arbejdernes Landsbank fra AP Pension Livsforsikringsselskab og Nykredit Realkredit A/S, som er aktionærer i Vestjysk Bank A/S. Transaktionen indebærer, at Arbejdernes Landsbank erhverver enekontrol over Vestjysk Bank A/S.