Afgørelse

Nummer
MTF-21/03956

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Polaris Private Equity V K/S’ erhvervelse af enekontrol over Sinful ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. april 2021 en forenklet anmeldelse af en fusion, hvorved Polaris Private Equity V K/S’ (”Polaris V”) erhverver enekontrol over Sinful ApS.

Fusionen sker i henhold til en aktieoverdragelsesaftale, hvorved Polaris V erhverver en majoritet på 57,5 pct. af aktiekapitalen i Sinful ApS fra selskabets nuværende ejere. Den resterende aktiekapital forbliver ejet af virksomhedens to ejerledere og ledelse. Polaris V erhverver dermed enekontrol over Sinful ApS.