Afgørelse

Nummer
MTF-21/02946

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Capidea Kapital III K/S’ erhvervelse af enekontrol over Maki Investment ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 13. april en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Capidea Kapital III K/S og Maki Investment ApS.

Transaktionen indebærer, at Capidea Kapital III K/S erhverver enekontrol over Maki Investment ApS igennem selskabet CapHold M ApS, der er oprettet særligt til transaktionen.