Afgørelse

Nummer
MTF-21/04218

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Kjell & Co Elektronik AB’s erhvervelse af AV-cables.dk ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. april 2021 en forenklet anmeldelse af en fusion hvor Kjell & Co elektronik AB opnår enekontrol over AV-cables.dk ApS.

Kjell & Co Elektronik AB vil opnå enekontrol med AV-cables.dk ApS efter transaktionens gennemførelse.