Afgørelse

Nummer
20/06616

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Orifarms køb af lægemidler fra Takeda

Orifarm Generics Holding har fået Konkurrencerådets godkendelse til at overtage rettighederne til en række lægemidler, kosttilskud og naturmedicinpræparater samt to fabrikker fra Takeda Pharmaceuticals International. I forbindelse med godkendelsen har Orifarm blandt andet forpligtet sig til at frasælge en række produkter og rettigheder.

Orifarm overtager en portefølje af 50 lægemidler og 43 kosttilskud- og naturmedicinpræparater fra japanske Takeda. Konkurrencerådet har netop godkendt handlen, der er underlagt fusionskontrol.

Fusionen omfatter produkter på mange forskellige markeder, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser har identificeret konkurrencemæssige problemer på en lang række af disse markeder. 

I forbindelse med godkendelsen har Orifarm givet en række tilsagn, som fjerner konkurrencemyndighedernes betænkeligheder. Med tilsagnene forpligter selskabet sig til at frasælge syv generiske lægemidler, fem markedsføringstilladelser til parallelimporterede lægemidler samt håndkøbsproduktet ”Klarigen”. Desuden har Orifarm givet tilsagn vedrørende 108 lægemiddelpakninger, hvor selskabet vil tilslutte sig de prisloftsaftaler, som Lægemiddelindustriforeningen har indgået med Sundhedsministeriet og Danske Regioner. 

Hvis konkurrencemyndighederne vurderer, at en fusion hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, skal de forbyde fusionen. Parterne kan dog, som det er sket her, afgive tilsagn, der fjerner myndighedernes konkurrencemæssige betænkeligheder.

Fusionen har også været anmeldt i Østrig, Polen, Sverige og Finland, hvor de respektive konkurrencemyndigheder har godkendt den. 

Se også Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse af 7. juni 2021 af Macure Pharma som egnet køber af Klarigen