Afgørelse

Nummer
MTF-21/02008

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af M.J. Eriksson Holding A/S’ erhvervelse af fælleskontrol over LM Byg A/S sammen med eksisterende kontrollerende ejer KVALITET.DK ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 16. marts 2021 en forenklet anmeldelse af M.J. Eriksson Holding A/S’ erhvervelse af fælleskontrol over LM Byg A/S sammen med eksisterende kontrollerende ejer KVALITET.DK ApS.

Transaktionen indebærer, at M.J. Eriksson Holding A/S og KVALITET.DK ApS opnår fælleskontrol over LM Byg A/S og BNS A/S. M.J. Eriksson Holding A/S og KVALITET.DK ApS har i forvejen fælleskontrol over Pihl & Søn A/S. M.J. Eriksson Holding A/S erhverver med transaktionen en ejerandel på 16,5 % i den samlede LM Byg-koncern (pt. bestående af LM Byg A/S, BNS A/S og Pihl & Søn A/S) og opnår en række rettigheder gennem en ejeraftale indgået mellem parterne.