Afgørelse

Nummer
MTF-20/15780

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af By & Havn I/S’ og PFA DK Boliger Høj A/S’ oprettelse af det selvstændigt fungerende joint venture

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. marts 2021 en forenklet anmeldelse af et joint venture mellem By & Havn I/S og PFA DK Boliger Høj A/S.

Transaktionen medfører, at der oprettes et selvstændigt fungerende joint venture på varigt grundlag, der vil være underlagt PFA DK Boliger Høj A/S, og By & Havn I/S’ fælles kontrol.