Afgørelse

Nummer
MTF-20/15776

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af By & Havn I/S’ og PensionDanmark Ejendomme Holding K/S’ oprettelse af det selvstændige fungerende joint venture Vejlands Kvarter P/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. marts 2021 en forenklet anmeldelse af oprettelsen af et joint venture mellem By & Havn I/S og PensionDanmark Ejendomme Holding K/S.

Transaktionen medfører, at der oprettes et selvstændigt fungerende joint venture på varigt grundlag, der vil være underlagt PensionDanmark Ejendomme Holding K/S’ og By & Havn I/S’ fælles kontrol.