Afgørelse

Nummer
MTF-21/02469

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusionen mellem Enemærke & Petersen a/s og Raunstrup A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. februar 2021 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Enemærke & Petersen a/s og Raunstrup A/S.

Transaktionen medfører, at Enemærke & Petersen a/s erhverver 100% af aktiekapitalen i Raunstrup A/S. Dermed opnår Enemærke & Petersen a/s enekontrol over Raunstrup A/S.