Afgørelse

Nummer
MTF-21/00319

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Francisco Partners erhvervelse af enekontrol over CDK Global Holdings (UK) Limited og CDK Global (Thailand) Limited

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2. februar en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Francisco Partners og CDK Global Holdings (UK) Limited og CDK Global (Thailand) Limited.

Ved den anmeldte fusions gennemførsel erhverver Francisco Partners Francisco Partners, gennem datterselskabet Concorde Bidco ltd., ved en aktieoverdragelse 100 pct. af aktierne i CDK Global Holdings (UK) Limited (eksklusiv selskaberne CDK Global (India) Private Limited, CDK Global (Canada) Limited samt PFW Systems Corporation) og CDK Global (Thailand) Limited (”CDK”).