Afgørelse

Nummer
MTF-21/01598

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af oprettelse af joint venture mellem Triax A/S og Klode Media S.L.U.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. februar 2021 en forenklet anmeldelse af et joint venture mellem Triax A/S og Klode Medio S.L.U.

Oprettelsen af joint venturet sker ved, at Widewall Seed S.L.U.’s enekontrol over Klode Media, S.L.U. (tidligere Ikusi) og Triax Holding A/S’ enekontrol over Triax A/S erstattes af fælles kontrol over et fælleskontrolleret joint venture i form af den nyoprettede virksomhed Trik.