Afgørelse

Nummer
MTF-21/00681

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Semler Retail A/S' erhvervelse af enekontrol med Semler Retail Holbæk A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 5. februar 2021 en forenklet anmeldelse af Semler Retail A/S' erhvervelse af enekontrol med Semler Retail Holbæk A/S.

Inden fusionen er Semler Retail Holbæk kontrolleret af Semler Retail og FP & PL Invest ApS i fællesskab, men overgår ved fusionens gennemførelse til Semler Retail enekontrol.