Afgørelse

Nummer
MTF-20/13056

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af Danish Agro a.m.b.a.’s erhvervelse af Himmerlands Grovvarer A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. december 2020 en anmeldelse af Danish Agro a.m.b.a.’s (herefter benævnt ”Danish Agro”) erhvervelse af Himmerlands Grovvarer A/S (herefter benævnt ”Himmerlands Grovvarer”).

Forud for Danish Agros erhvervelse af Himmerlands Grovvarer var Himmerlands Grovvarer ejet af Grosserergaarden ApS, Aars Korn A/S og Knud Ring Kjeldgaardsminde ApS, der ejede 100 pct. af aktierne i Himmerlands Grovvarer.