Afgørelse

Nummer
MTF-20/16057

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af etablering af et selvstændigt fungerende joint venture, K/S Thorup-Sletten, mellem Eurowind Energy A/S og AURA VE A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 21. januar 2021 en forenklet anmeldelse vedrørende etableringen af et selvstændigt fungerende joint venture, K/S Thorup-Sletten, mellem Eurowind Energy A/S og AURA VE A/S.

Eurowind Energy A/S er moderselskab i Eurowind Energy-koncernen, hvis hovedaktivitet er ejerskab, drift, administration samt køb, salg og udvikling af vindmølle- og solcelleparker i Europa. Eurowind Energy-koncernen har aktiviteter inden for produktion og engrossalg af fysisk el og systemydelser på elmarkedet, samt endvidere aktiviteter vedrørende finansiel handel med el og salg af certifikater på elmarkedet. Eurowind Energy A/S er delvist kontrolleret af Norlys Holding A/S, som på elmarkedet blandt andet har aktiviteter inden for elforsyning, elhandel, energibesparelser samt vedvarende energiproduktion.