Afgørelse

Nummer
MTF-20/15245

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Heimstaden-koncernens erhvervelse af enekontrol over NIAM VI

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. januar 2021 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Heimstaden-koncernen og NIAM VI.

Ved den anmeldte fusions gennemførelse erhverver Heimstaden Bostad Invest 9 A/S og Heimstaden Danmark A/S ved en aktieoverdragelse 100 pct. af aktierne i NIAM VI, som består af selskaberne Niam VI DenmarkHolding 1 AB, Niam VI Denmark Holding 3 AB (herunder datterselskabet HD Ejendomme A/S), N6 Tirsbæk Bakker Holding ApS og N6 L Blue II Holding ApS, der forinden overføres til et nystiftet holdingselskab (Goldcup 100636 AB).