Afgørelse

Nummer
MTF-20/15788

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Consulting Holding B.V.’s erhvervelse af Valcon A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. januar 2021 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Consulting Holding B.V. og Valcon A/S.

Transaktionen indebærer, at Consulting Holding B.V. erhverver 100 pct. af aktierne i Valcon A/S, hvormed Consulting Holding B.V. opnår enekontrol over Valcon A/S.