Afgørelse

Nummer
MTF-20/15217

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af CataCap II K/S' erhvervelse af enekontrol med LuxPlus ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 22. december 2020 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem CataCap II K/S (herefter ”CataCap”) og LuxPlus ApS (herefter ”LuxPlus”).

Transaktionen indebærer, at et CataCap kontrolleret BidCo erhverver 100 % af aktiekapitalen i LuxPlus. Ved closing vil Peters Pengetank Holding ApS og Martin Schultz Andersen Holding ApS foretage en reinvestering således, at […] pct. af aktiekapitalen i BidCo ultimativt ejes af CataCap og de resterende […] pct. ejes af Peters Pengetank Holding ApS og Martin Schultz Andersen Holding ApS i mindre andele.