Afgørelse

Nummer
MTF-20/13618

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Ejner Hessel A/S’ erhvervelse af enekontrol over aktiver, aktiviteter og rettigheder vedrørende Via Biler A/S’ afdelinger i Kastrup, Valby og Brøndby

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 5. januar 2021 en forenklet anmeldelse af Ejner Hessel A/S’ erhvervelse af enekontrol over aktiver, aktiviteter og rettigheder vedrørende de af Via Biler A/S’ afdelinger i Kastrup, Valby og Brøndby, der beskæftiger sig med salg af bilmærkerne Renault, Dacia og Ford.

Fusionen gennemføres ved, at Ejner Hessel erhverver en del af Via Bilers samlede drevne automobilvirksomhed gennem indgåelsen af en aktivoverdragelsesaftale, hvorefter Ejner Hessel overtager de aktiver, aktiviteter, medarbejdere og rettigheder, der hidrører fra de ovenfor nævnte afdelinger.