Afgørelse

Nummer
20/05955

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

OK’s køb af Ørsted Varmeservice og naturgaskundeaftaler fra Ørsted Privatsalg El & Gas

Konkurrencerådet har godkendt OK’s køb af Ørsted Varmeservice samt 107.000 naturgaskundeaftaler. Samtidig har rådet godkendt, at salget af gaskundeaftalerne opfylder det tilsagn, som SEAS-NVE afgav som led i Konkurrencerådets nylige godkendelse af SEAS-NVE’s køb af dele af Ørsted.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz:

Vores undersøgelser har ikke afdækket konkurrencemæssige betænkeligheder, og derfor godkender vi OK’s overtagelse af Ørsted Varmeservice samt naturgaskundeaftaler. Samtidig medvirker frasalget til at de danske naturgaskunder ikke oplever prisstigninger som følge af fusionen mellem SEAS-NVE og dele af Ørsted.

Konkurrencerådet har godkendt, at OK a.m.b.a. køber ca. 107.000 gaskundeaftaler fra Ørsted Privatsalg El & Gas A/S. Endvidere overtager OK Ørsted Varmeservice A/S.

I juni 2020 godkendte Konkurrencerådet SEAS-NVE’s køb af dele af Ørsted. Som led i godkendelsen forpligtede SEAS-NVE sig til at sælge de 107.000 naturgaskundeaftaler til en tredjepart for at undgå prisstigninger på naturgas til privatkunder.

Konkurrencerådet har vurderet, at OK opfylder kriterierne for at være en egnet køber af naturgaskundeaftalerne i henhold til de vilkår, som SEAS-NVE forpligtede sig til i juni.
OK’s køb af gaskundeaftalerne samt Ørsted Varmeservice berører ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser tre markeder:

  • Markedet for detailsalg af naturgas til privatkunder og små og mellemstore erhvervskunder i Danmark
  • Markedet for service af naturgasfyr i regionale områder
  • Markedet for service af oliefyr i regionale områder

Konkurrencerådet vurderer, at fusionen på ingen af de tre markeder vil hæmme konkurrencen betydeligt.
De 107.000 gaskunder består primært af husstande, og de er fordelt i hele Danmark. Ørsted Varmeservice A/S er aktiv inden for vedligehold og service på gas- og oliefyr, fjernvarmeanlæg og varmepumper.

OK er et dansk andelsselskab, der er ejet af 11.200 kunder. OK sælger naturgas til primært husstande i hele Danmark og er også aktiv inden for blandt andet vedligehold og service på gas- og oliefyr samt varmepumper.

Links