Afgørelse

Nummer
19/12441

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

SEAS-NVE’s køb af Ørsted-selskaber

Konkurrencerådet har godkendt, at SEAS-NVE overtager dele af Ørsteds forretning. Godkendelsen sker på betingelse af, at SEAS-NVE frasælger 107.000 naturgaskunder for at undgå prisstigninger på naturgas til privatkunder.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

Der er tale om en fusion mellem selskaber, som er til stede på flere markeder. Vi kunne umiddelbart ikke godkende købet, da vi havde konkurrencemæssige betænkeligheder. Vores undersøgelser har således vist, at fusionen ville skabe problemer på markedet for detailsalg af naturgas i Danmark, hvor der i forvejen er ganske få aktører. Det fusionerede selskab ville blive meget stort på gasmarkedet, og alle naturgaskunder i Danmark risikerede betydelige prisstigninger som følge af svagere konkurrence. De problemer har parterne løst ved at forpligte sig til at frasælge 107.000 gaskunder til tredje part.

Konkurrencerådet har godkendt, at SEAS-NVE Holding A/S overtager 100 procent af ejerandelene i Radius Forsyningsnet A/S, Ørsted City Light A/S, Ørsted Privatsalg El & Gas A/S og Ørsted Varmeservice A/S.

Fusionen er godkendt med et tilsagn fra SEAS-NVE om at frasælge 107.000 gaskunder. SEAS-NVE har allerede præsenteret OK som mulig køber af gaskunderne. Den handel er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i sine undersøgelser afgrænset de relevante markeder, som fusionen mellem SEAS-NVE og dele af Ørsted berører. Det drejer sig om:

  • Markedet for distribution af el i parternes distributionsområde
  • Markedet for detailsalg af el til privatkunder og små og mellemstore erhvervskunder i Danmark
  • Markedet for vej- og gadebelysning i Danmark
  • Markedet for detailsalg af naturgas til privatkunder og små og mellemstore erhvervskunder i Danmark
  • Markedet for service af naturgasfyr i de fem tidligere distributionsområder

Undersøgelserne har vist, at fusionen ikke vil hæmme konkurrencen betydeligt på andre markeder end markedet for detailsalg af naturgas til privatkunder og små og mellemstore erhvervskunder i Danmark.

De 107.000 naturgaskunder, der skal sælges, har hidtil været tilknyttet Ørsted Privatsalg El & Gas, der sælger el og naturgas til private.