Afgørelse

Nummer
MTF-19/14884

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Santander Consumer Bank AS’ erhvervelse af enekontrol over Forso Nordic AB

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 5. december 2019 en anmeldelse af en fusion mellem Santander Consumer Bank AS (”SCB”) og Forso Nordic AB (”Forso”).

Ved transaktionen erhverver SCB 100 pct. af aktierne i Forso gennem en aktieoverdragelsesaftale.