Afgørelse

Nummer
MTF-19/16273

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Fibia P/S’ erhvervelse af enekontrol med Waoo A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. december 2019 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Waoo A/S (”Waoo”) og Fibia P/S (”Fibia”).

Den anmeldte fusion omfatter en forestående kontrolændring i Waoo. Kontrolændringen indtræder som følge af, at en allonge til Waoo's ejeraftale udløber den 31. december 2019. Ved udløb af allongen bliver Fibia som den eneste aktionær i stand til ensidigt at blokere for, at bestyrelsen og efterfølgende generalforsamlingen i Waoo vedtager væsentlige beslutninger, og Fibia opnår dermed negativ enekontrol over Waoo.