Afgørelse

Nummer
MTF-19/14289

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af Temporary Space Nordics AB’s erhvervelse af G.S.V. Materieludlejning A/S' pavillonforretning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 9. december 2019 en anmeldelse af Temporary Space Nordics AB's (”TSN”) erhvervelse af 100 pct. af aktierne i Datoselskabet af 23. oktober 2019 A/S.

Transaktionen er en aktivoverdragelse, hvor TSN overtager de aktiviteter i G.S.V. Materieludlejning A/S der knytter sig til salg og udlejning af pavilloner. Aktiviteterne indskydes i LinkCo og TSN erhverver enekontrol over LinkCo.