Afgørelse

Nummer
MTF-19/15546

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over Link Logistics Holding A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. december 2019 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Polaris Private Equity IV K/S’ (”Polaris”) og Link Logistics Holding A/S (”Link Logistics”).

I henhold til aktieoverdragelsesaftalen erhverver Polaris enekontrol over Link Logistics.