Afgørelse

Nummer
MTF-19/07043

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af Nykredit Realkredit A/S’ erhvervelse af LR Realkredit A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. november 2019 en anmeldelse af en fusion mellem Nykredit Realkredit A/S (herefter ”Nykredit Realkredit”) og LR Realkredit A/S (herefter ”LR Realkredit”).

Transaktionen finder sted ved, at Nykredit Realkredit erhverver 100 pct. af ejerandelene og stemmerne i LR Realkredit.