Afgørelse

Nummer
MTF-19/13867

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Bravida Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over ICS Industrial Cooling Systems A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. november 2019 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Bravida Danmark A/S (”Bravida Danmark”) og ICS Industrial Cooling Systems A/S (”ICS”).

Ved gennemførelsen af fusionen erhverver Bravida 100 pct. af kapitalandelene i ICS. Gennemførelsen af den anmeldte fusion vil således medføre et skifte i kontrollen over ICS.