Afgørelse

Nummer
MTF-19/13829

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af CataCap’s erhvervelse af enekontrol over DanaWeb International A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. november 2019 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem CataCap og DanaWeb International A/S.

Fusionen finder sted ved at CataCap indirekte overtager en kontrollerende ejerandel i DanaWeb International A/S. Overdragelsen gennemføres som en aktieoverdragelse.