Afgørelse

Nummer
MTF-19/14106

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Fyffes erhvervelse af enekontrol over InterWeichert

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. november 2019 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Fyffes Limited (”Fyffes”) og Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (”InterWeichert”).

Transaktionen indebærer, at Fyffes erhverver de resterende kapitalandele i InterWeichert, hvorved Fyffes erhverver enekontrol over InterWeichert. Forud for transaktionen havde Fyffes fælles kontrol over InterWeichert sammen med sælgerne.