Afgørelse

Nummer
MTF-19/08613

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Interdan Bil A/S’ erhvervelse af enekontrol over Quick-Pot A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. september 2019 en anmeldelse af en fusion mellem Interdan Bil A/S og Quick-Pot A/S.

Fusionen finder sted ved, at Interdan Bil A/S (herefter Interdan) erhverver 52 pct. af aktiekapitalen og dermed enekontrol over Quick-Pot A/S (herefter Quick-Pot). De resterende 48 pct. af aktiekapitalen vil ultimativt være ejet af Steen Haugaard Fransen via dennes holdingselskab, Steen Haugaard Holding ApS. Som led i transaktionen har Interdan og Steen Haugaard Fransen indgået en ejeraftale, som nærmere regulerer forholdet mellem ejerne. Ejeraftalen giver ikke Steen Haugaard Fransen særlige rettigheder eller lignende, der medfører, at Steen Haugaard Fransen opnår kontrol over Quick-Pot.