Afgørelse

Nummer
MTF-19/09003

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af CRH Denmark A/S’ erhvervelse af 100 pct. af aktierne i RC Beton A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 20. august 2019 en anmeldelse af en fusion mellem CRH Denmark A/S (herefter ”CRH Denmark”) og RC Beton A/S (herefter ”RC Beton”).

Fusionen gennemføres ved at CRH Denmark erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i RC Beton, og opnår enekontrol med RC Beton.