Afgørelse

Nummer
MTF-19/09052

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af Davidsens Tømmerhandel A/S’ erhvervelse af Optimera

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11. september 2019 en anmeldelse af en fusion mellem Davidsens Tømmerhandel A/S (”Davidsen Tømmerhandel”) og Optimera.

Transaktionen er en aktivoverdragelse, hvor Davidsens Tømmerhandel overtager de aktiver, som knytter sig til virksomheden Optimera. Aktiverne omfatter bl.a. [xxx] butikslokaler og et baglager, alle medarbejdere og hele varelagret. Transaktionen indebærer, at Davidsen Tømmerhandel erhverver enekontrol over Optimera.