Afgørelse

Nummer
MTF-19/09689

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab erhvervelse af fælleskontrol med Abacus Medicine A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2. september 2019 en forenklet anmeldelse af en fusion vedrørende Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab erhvervelse af fælleskontrol med Abacus Medicine A/S.

Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab erhverver ved transaktionen en kontrollerende aktiebesiddelse i Abacus Medicine A/S, igennem en kombineret aktietegning og aktieoverdragelse fra Wagner Family Holding ApS blandt andre. Efter transaktionen vil Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab og Wagner Family Holding ApS udøve fælles kontrol over Abacus Medicine A/S.