Afgørelse

Nummer
19/10738

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Sparekassen Vendsyssels erhvervelse af enekontrol over Dronninglund Sparekasse

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august 2019 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Sparekassen Vendsyssel og Dronninglund Sparekasse.

Fusionen finder sted ved, at Sparekassen Vendsyssel overtager samtlige aktiviteter i Dronninglund Sparekasse. Overdragelsen gennemføres som en aktivoverdragelse.