Afgørelse

Nummer
19/07451

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Semler Agro A/S’ erhvervelse af enekontrol over Herborg Smede- og Maskinforretning A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august 2019 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Semler Agro A/S (herefter ”Semler Agro”) og Herborg Smede- og Maskinforretning A/S (herefter ”Herborg Maskinforretning”).

Transaktionen indebærer, at Semler Agro erhverver 51 pct. af aktiekapitalen i Herborg Maskinforretning.