Afgørelse

Nummer
MTF-19/09622

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af APMH Invest A/S’ overtagelse af KK Wind Solutions Holding ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. juli 2019 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem APMH Invest A/S og KK Wind Solutions Holding ApS.

APMH Invest A/S erhverver ved transaktionen samtlige aktier i KK Wind Solutions Holding ApS og opnår derved enekontrollen over selskabet.