Afgørelse

Nummer
19/07981

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af A/S Ikast Betonvarefabriks erhvervelse af enekontrol over Wewers Beton A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. juli 2019 en forenklet anmeldelse af A/S Ikast Betonvarefabriks erhvervelse af enekontrol over Wewers Beton A/S.

Transaktionen indebærer, at Wewers Beton A/S går fra at være fælleskontrolleret med Wewers A/S som medejer til at være enekontrolleret af A/S Ikast Betonvarefabrik.