Afgørelse

Nummer
19/06203

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nykredit Bank A/S’ erhvervelse af enekontrol over Sparinvest Holdings SE

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. juli 2019 en forenklet anmeldelse af Nykredit Bank A/S’ (”Nykredit”) erhvervelse af enekontrol over Sparinvest Holdings SE og derigennem dennes tre datterselskaber samt den danske filial ID-Sparinvest, filial af Sparinvest S.A., Luxembourg (”Sparinvest”).

Transaktionen indebærer, at Nykredit i henhold til en købsaftale med størstedelen af ejerne af Sparinvest, erhverver 75 pct. af aktierne og dermed enekontrol over Sparinvest. Nykredit ejer før transaktionen ca. 1 pct. af aktiekapitalen i Sparinvest. De resterende ca. 25 pct. af aktiekapitalen i Sparinvest beholdes af nogle af de nuværende ejere af Sparinvest.