Afgørelse

Nummer
MTF-19/07551

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af E.ON Sverige AB’s erhvervelse af enekontrol over Coromatic Holding AB

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. juni 2019 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem E.ON Sverige AB (herefter ”E.ON Sverige”) og Coromatic Holding AB (herefter ”Coromatic”).

Transaktionen indebærer, at E.ON Sverige, erhverver 100 pct. af aktierne i Coromatic. E.ON Sverige erhverver dermed enekontrol over Coromatic og dennes datterselskaber.