Afgørelse

Nummer
18/18156

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a.

Konkurrencerådet har godkendt en fusion mellem selskaberne SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., efter at de har afgivet tilsagn over for rådet. Begge selskaber er aktive på markeder inden for energi, tv og telekommunikation.

Konkurrencerådet har godkendt, at SE og Eniig fusionerer til det fælles selskab, Norlys a.m.b.a. Godkendelsen kommer efter, at selskaberne har afgivet bindende tilsagn, der fjerner rådets konkurrencemæssige betænkeligheder.

Tilsagnene betyder blandt andet:

  • at Eniigs fibernet åbnes for konkurrence fra mindst tre andre udbydere, så Eniigs fibernetkunder i Midt- og Nordjylland fremover kan vælge mellem flere tv- og bredbåndsudbydere.
  • at der kommer vandtætte skotter mellem selskabet OpenNet, som Eniig ejer, og Norlys. OpenNet er en digital platform, hvor fiberselskaber kan udleje adgang til deres fibernet til leverandører af for eksempel bredbånd og tv.
  • at parterne skal gennemføre flere tiltag, der indtil videre er fortrolige af hensyn til tilsagnenes effekt. Denne del af tilsagnene vil blive offentliggjort senere.

Som led i fusionskontrollen er der identificeret ni markeder, som fusionen får betydning for. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vurderet, at fusionen uden tilsagn ville hæmme konkurrencen betydeligt på ét af de ni markeder, nemlig markedet for engrossalg af bredbåndsforbindelser via højhastighedsinfrastruktur (fibernet og kabel-tv-net). Det ville i praksis betyde, at konkurrencen om at levere tjenester på fibernettet, især tv og bredbånd, ville blive væsentligt begrænset.

Desuden har styrelsen vurderet, at fusionen indebærer risiko for tarifstigning på markedet for distribution af el. Aktiviteten med distribution af el er dog reguleret ved lov og uden for Konkurrencerådets kompetenceområde.

SE a.m.b.a. er et sydjysk andelsselskab, der leverer blandt andet tv til danske forbrugere — enten direkte eller gennem antenneforeninger – via selskaberne Stofa A/S og Boxer TV A/S.

Eniig a.m.b.a. er et midt- og nordjysk andelsselskab, som blandt andet driver infrastrukturvirksomhed inden for bredbånd og digital kommunikation gennem selskabet Eniig Fiber A/S, som også ejer 27,89 pct. af aktierne i Waoo A/S. Waoo leverer bredbånd eller tv til forbrugere. Eniig Fiber ejer desuden selskabet OpenNet A/S.