Afgørelse

Nummer
19/07047

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Danoffice IT ApS’ erhvervelse af enekontrol over Datacon Enterprise Solutions ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. maj 2019 en forenklet anmeldelse af Danoffice IT ApS’, som er ultimativt kontrolleret af Agilitas Private Equity LLP, erhvervelse af enekontrol over Datacon Enterprise Solutions ApS.

Transaktionen indebærer, at Danoffice IT ApS, som er ultimativt kontrolleret af Agilitas Private Equity LLP, erhverver 100 pct. af aktierne og dermed enekontrol over Datacon Enterprise Solutions ApS.