Afgørelse

Nummer
MTF-19/07046

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Skynet Invest Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Netteam Technology A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. maj 2019 en forenklet anmeldelse af Skynet Invest Holding A/S’ (”Skynet”) erhvervelse af enekontrol over Netteam Technology A/S (”Netteam”).

Transaktionen finder sted ved, at Skynet erhverver 70 pct. af aktiebeholdningen og stemmerne i Netteam, hvorved Skynet erhverver enekontrol over Netteam. De resterende 30 pct. af aktiekapitalen bibeholdes af Netteams nuværende ejer Netteam Consult A/S.