Afgørelse

Nummer
19/06201

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Francisco Partners Management LP’s erhvervelse af enekontrol med EG A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 22. maj 2019 en forenklet anmeldelse af Francisco Partners Management LP’s (“Francisco Partners”) erhvervelse af enekontrol med EG A/S (”EG”).

Transaktionen indebærer, at Francisco Partners gennem sit datterselskab Camelot Bidco ApS erhverver 100 pct. af aktierne i EG. Francisco Partners erhverver dermed enekontrol med EG.