Afgørelse

Nummer
19/06268

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Grønlands Selvstyres erhvervelse af enekontrol over Air Greenland A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. maj 2019 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Grønlands Selvstyre og Air Greenland A/S.

Ved fusionen erhverver Grønlands Selvstyre (”Selvstyret”) Red 1 A/S (som ultimativt er ejet af SAS AB) og Finansministeriets Departements (samlet ”Sælgerne”) ejerandele i Air Greenland A/S, hvorved Selvstyrets og Sælgernes forhenværende fælleskontrol over Air Greenland A/S erstattes af Selvstyrets enekontrol.