Afgørelse

Nummer
MTF-19/05614

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af FUJIFILM Corporation’s erhvervelse af enekontrol over Biogen (Denmark) New Manufacturing ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. april 2019 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem FUJIFILM Corporation og Biogen (Denmark) New Manufacturing ApS.

Transaktionen indebærer, at FUJIFILM Corporation erhverver 100 pct. af aktierne i Biogen (Denmark) New Manufacturing ApS og overtager dermed enekontrol med virksomheden.