Afgørelse

Nummer
MTF-19/04200

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af et joint venture mellem Nordic Capital Limited og Paragon Outcomes Management LLC

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11. april 2019 en forenklet anmeldelse af et joint venture mellem Nordic Capital Limited (”Nordic Capital”) og Paragon Outcomes Mangement LLC (”Paragon”).

Transaktionen medfører, at der oprettes et joint venture, HoldCo, som vil have enekontrol med Nordic Capitals datterselskab, Master Marine A/S, og Paragons datterselskaber, Crossway Eagle LLC og CBI-MMEER R2 ltd.