Afgørelse

Nummer
MTF-19/04827

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusionen mellem Juristernes & Økonomernes Pensionskasse og Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. april 2019 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Juristernes & Økonomernes Pensionskasse (herefter JØP) og Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (herefter DIP).

Fusionen indebærer, at DIP opløses uden likvidation, og at DIP's aktiviteter og forpligtelser overdrages som helhed til JØP som fortsættende pensionskasse. DIP's medlemmer bliver ved gennemførelsen af fusionen medlemmer i JØP, som ændrer navn til ”P+, Pensionskassen for Akademikere”.