Afgørelse

Nummer
19/03730

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af VIA Biler A/S’ overtagelse af Per B. Christensen & Co. A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. april 2019 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem VIA Biler A/S og Per B. Christen-sen & Co. A/S.

Transaktionen indebærer, at VIA Biler A/S overtager alle aktierne i Per B. Christensen & Co. A/S og overtager dermed enekontrol med virksomheden.