Afgørelse

Nummer
19/05671

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Maj Invest Equity 4 K/S’ erhvervelse af enekontrol over Sticks ’N’ Sushi Holding A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 5. april 2019 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Maj Invest Equity 4 K/S (”MIE4”) og Sticks ’N’ Sushi Holding A/S (”SNS”).

Transaktionen indebærer, at MIE4 erhverver yderligere [xx] pct. af aktierne i SNS, således at MIE4 efter transaktionens gennemførsel besidder [xx] pct. af aktierne. MIE4, Thorkil Andersen og Kim Rahbek Hansen har hidtil haft fælleskontrol over SNS, men transaktionen bevirker, at MIE4 opnår enekontrol over SNS.