Afgørelse

Nummer
19/03809

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Capidea og Habico Invest 2016 A/S’ erhvervelse af fælles kontrol over T.A.P ApS og dets helejede datterselskaber

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 25. marts 2019 en forenklet anmeldelse af Capidea Kapital III K/S (herefter Capidea”) og Habico Invest 2016 A/S’ (herefter Habico Invest) erhvervelse af fælles kontrol over T.A.P ApS og dets helejede datterselskaber (herefter ”TAP”).

Transaktionen indebærer, at MidCap T ApS (herefter MidCap) via Cap-Hold T ApS erhverver 100 pct. af aktierne i TAP. MidCap er fælles kontrolleret af Capidea (via Top Cap T ApS) og Habico Invest. Desuden har LNA Holding ApS (ultimativt ejet af Lars Pedersen) og HJCC Holding ApS (ultimativt ejet af Claus Gleerup) hver en minoritetsaktiepost i MidCap [xxx].

Transaktionen indebærer således, at Capidea og Habico Invest via MidCap erhverver fælles kontrol over TAP.